יום ראשון, 10 בדצמבר 2017

אמרות כנף ( פתגמים ) ביידיש


יידיש אינה רק שפה, זו תרבות חיים שלמה !


אימרות הכנף, הם תמצית אוצר החכמה של עם ושל העם היהודי בפרט.
משפטי מחץ עם מוסר-השכל בצידם.אוסף אימרות הכנף אשר מובא כאן בחלקו, הן אימרות
שנהגו להשתמש בהן בבית הורי.
אוסף, שאחותי רשמה משך שנים במחברתה.
ביקשה ממני, במפגש לפני שנים אחדות, להוסיף על פי מיטב זכרוני,
אימרות שנשמטו ממנה.
האמת, לא היה לי הרבה מה להוסיף, כיסתה כמעט כל מה שזכרתי גם אני.
צילמתי את הדפים ושמתי אותם במקום הכי הכי בטוח, שאמצא אותם
לכשאחפש אותם. ההמשך, קצת פחות מובן מאליו.

'משה זוכמיר' [משה חפש אותי] 'אַ נעכטיקער טאָג' [יום האתמול]
שש שנים, עברו מאז, לא היה לי שמץ של מושג איפה שמתי אותם.

אמי ע"ה, כשהייתי מספר לה, שאני מחפש דבר מה ואינני מוצא,
היתה עונה לי ככה מן השרוול, בפסקנות, מבלי להניד עפעף :

- זיך אַן אַנדערע זאַך !  [ חפש משהו אחר ! ] וכך היה. 
כל מה, שחיפשתי ולא מצאתי, מצאתי בפעם אחרת כשלא חיפשתי
או שחיפשתי משהו אחר. 
ואם חיפשתי אבידה מהיום, המציאות היו תמיד רק אלה של אתמול.


הפעם חיפשתי איזה מסמך של 'קאפוט חולים'- בינגו ! 
בתוך ערימת המסמכים, מצאתי גם את הדפים האבודים.

מה שאומר כי זײַן געזונט [להיות בריא ] יכול למנוע ממך לחפש במקום הנכון.שימוש באימרת כנף, יכול לפטור אותך מסבך ארוך של הסברים.

השתמשת באימרה מיצית את העניין.


לפתגמים, אמרות הכנף, אשר מובאים כאן, (שלי ושל אחרים) הוספתי פירוש משלי,
אם כי אציין , שלא בהכרח זהו הפירוש היחידי.
אַזוי ווי די מתים עסן אַזאַ פּנים האָבן זיי.
[כשם שהמתים אוכלים,  כך הפנים שלהם נראים.]

תגובה להתרברבות שווא על עשייה גרועה.
שחצנות ללא כיסוי.

די כּלה איז צו שיין.
[הכלה יפה מדי. ]

ביטוי מלגלג על מי שמתמרמר כל הזמן,
או מחפש חסרונות בכל דבר.

עסקה חשודה, משהו עטוף יפה מדי 
שווה להציץ גם בתוכן.

 


 קריך מיר נישט אויפֿן בוידעם און צעברעך מיר נישט דעם לייטער.
[ אל תטפס לעליית הגג ואל תשבור לי את הסולם]

אל תעשה לי טובות ואל תגרום לי נזקים.
אל תספק לי שירותי דב.
מוחל לך על הטובות.קוש נישט קיין מיאוסע מויד, און באָרג נישט קיין געלט פֿון אַ אָרעמאַן.
[אל תנשק בחורה מכוערת ואל תלווה כסף מאדם עני.]


אזהרה מפני הסתבכות.
אם תלווה כסף מאדם עני , ייתכן שלא תוכל להחזיר לו
כאשר יבוא לבקש את ההחזר.
אם תנשק בחורה מכוערת, ייתכן,
שהיא תבוא אליך בדרישות נוספות.
אויף מיסט דאַרף מען זיך פֿאַרשטיין.
[לזבל צריך להיות מומחה.]

שוב, אזהרה מפני הסתבכות.
אם רכשת מוצר זול מחברה בלתי מוכרת,
חזקה עליך שאתה מבין במוצר,
שאם לא כן, אתה עלול להכשל ולשלם כפל כפליים.אַ וואָרעם אין כריין, איז זיכער אַז דאָס איז צוקער זיס.
[ תולעת בחזרת , בטוחה שאין מתוק מזה.]


משמש כביטוי לעג, למי שנעול על קונספציה מסוימת, או מצב, 

מבלי לרצות או לנסות לשנותו.

 

אַ מיאוסע לאַטע, איז בעסער ווי אַ שיינער לאָך.
 [טלאי מכוער עדיף על חור יפה.]

רוצה לומר: ההכרח עדיף על היופי.

ווען דער מענטש טראַכט, גאָט לאַכט.

[כשאדם מייחל, אלהים מגחך ]

נאמר כשפרוייקט נכשל, או תלו בו תקוות רבות מדי,
ובפועל הדברים יצאו הפוכים.אַ נעכטיקער טאָג.
[ יום האתמול ]

נאמר, על משהו שנעלם, אבד, לא נמצא.
הסיכוי למצוא אותו, כמו את יום האתמול.


אַ פֿרוי איז שיין, ווען זי האָט אַ פֿאַרקעמטן קאָפ,  און אויפֿגעפּוצטע שיך.
[אשה היא יפה, כאשר שערותיה סרוקות ונעליה מצוחצחות]


בטוי בזכות הסדר והניקיון, שמייפים את האשה .
להבדיל מן ה"שלאָך" [המרושלת] המיתולוגית.
אַ קלאַפּ פֿאַרגייט אַ וואָרט באַשטייט.
[כאב מכה חולף. מלה נשארת]

אמירה נגד עלבון. שהרי כאב מכה חולף.
אך עלבון, לעולם צורב.


אַ גוטע זאַך געדענקט זיך, אַ שלעכטע  נאָך בעסער.
[ מעשה טוב ייזכר, אך מעשה רע ייזכר עוד יותר.]
 
עשית למישהו טובה, יזכור זאת,
אך אם גרמת לו רעה, לא יישכח לך זאת לעולם.
אויך מיר אַ מענטש צום טיש.
[עוד אישיות לשולחן]

בהשאלה: "תראו מי מדבר". עוד אחד שיש לו דיעה.
צליל של זילזול היו שומעים באמירה הזאת.
אויב אַלע זאָגן "שיכור" גייט מען שלאָפֿן.
[אם כולם אומרים "שיכור." הולכים לישון]

כשמוכיחים אותך על פניך. ואומר לך זאת יותר מאדם אחד.
מוטב שתחזור בך, או תודה כי טעית.
אַ געשאָנקען פֿערד קוקט מען נישט  אין די ציין.
[סוס חינם, לא בודקים לו את השיניים]

על מתנת חינם, אל תתמקח.


אַ קושן אויפֿגעטרענט אויפֿן ווינד. לויפֿט מען נישט נאָך די פֿעדערן.
 [כר, שנפרם ברוח לא רודפים אחר הנוצות]

אמירה, בזכות ההצמדות לעיקר, שהרי אם תרדוף אחרי הנוצות,
ספק אם יישאר לך כר.
יש לתפור אותו קודם, לפני שאתה פותח במרדף אחרי הנוצות.
ווער ס'מאָנט זיך ירושה געלט, קען באַצאָלן קבֿורה געלט.
[מי שתובע דמי ירושה, עלול לשלם דמי קבורה]

חמדנות יתר עשויה שלא להשתלם.אַ בלינדער האָן כאַפּט אויך אַמאָל אַ קאָרן.
[גם תרנגול עוור, תופס לפעמים גרגר.]

נאמר על לא-יוצלח, שהיתה לו הארה.
תפס את בת הטוחן - אולי ?
אַז דער נאַר איז מײַנער מוז איך אים באַשײַנען .
[כשהטפש הוא שלי, עלי לייפות אותו]

לפעמים אתה נאלץ לייפות דברים, מחוסר ברירה.
לא להוציא את הבושה לציבור הרחב.


 

אַז מען דאַרף דעם גנבֿ, שנײַדט מען אים פֿון די תליה.
[כשנצרכים לגנב, חותכים את חבל התליה]

הצדקת מעשה של  "אין ברירה."
אַז ס'איז נישטאָ קיין פֿיש, איז אַן הערינג אויך אַ פֿיש.
[באין דגים גם בדל דג-מלוח , דג.]

באין ברירה מסתפקים במה שיש.
לכך היו מוסיפים :
בשעת הדחק, אַ פֿאָרץ איז אויך אַ קאַק...
אַז מעקען נישט אַריבער, גייט מען אַרונטער.
[אם אינך יכול לעבור מעליו עבור מתחתיו.]

ההתחכמות היהודית האופיינית, איך להתגבר על מכשול.

אזוי איז ווען דער רבי, שדכנט זיך מיט דעם בעדער.
 
 [כך זה נראה כשהרב משתדך עם בלן בית המרחץ. ] 

אי התאמה קיצונית. שידוך בלתי אפשרי. נראה רע.
אַזוי ווי דו וועסט זיך בעטן , אַזוי וועסטו שלאָפֿן.
[כפי שתציע את מיטתך כך תישן.]

בהשאלה: אפשר לומר תאכל את מה שתבשל.
אַז מעקאָן נישט אַרײַן דורך די טיר. גייט מען דורכן פֿענצטער.
[אם לא ניתן לו להכנס דרך הדלת, מנסים להכנס דרך החלון.]

כינוי למי שמתעקש , לחדור למקום שם הוא  איננו רצוי.
ער קען אַ קרענק.
[קדחת זה מה שהוא יודע.]

משחק מלים דו משמעי, בדרך כלל התבטאות כנגד רופא.
שהרי רופא אמור להבין בחולי, אבל נאמר שהוא יודע קדחת...


כשהעליתי את אסופת הפתגמים בפורום יידיש בתפוז בו אני משתתף,  הוסיפו רבים ממשתתפי הפורום. אמרות כנף משלהם.
השארתי את שמות המשתתפים בסוגריים משמאל.

די ליבע ברענט אַזוי ווי אַ נאַסע שמאַטע. [ענת אדרת ]
[האהבה בוערת כמו סמרטוט לח]

אויב אזוי, בין איך אין געברענטע צרות...
[מה שאומר כי אני בצרות צרורות... ☺]
איין שוואַלב קען דעם זומער נישט ברענגען. [ווירקליך]
[מוכר בעברית, כ- סנונית אחת, איננה מבשרת את האביב]איינס געהאַלטן און צוויי באַהאַלטן. [ווירקליך]
[אחד אחוז, שניים גנוז.]

רוצה לומר: אל תגלה את כל הקלפים שברשותך.
וואָס גרויסע קייַען  קליינע שפּייַען.
[מה שהגדולים לועסים, הקטנים יורקים.]

מה שהמבוגרים מלהגים, הצעירים מסגירים.
אַלע טעג גייען נישט אַוועק אין איין טאָג. [ווירקליך]
[ההיסטוריה איננה חולפת ביום אחד]

אמר על כך, כבר, שימון [פרס] :
את העבר, גם אלהים, לא יכול לשנות.
אַלץ אין איינעם איז נישטאָ בייַ קיינעם. [ווירקליך]
[הכל יחד, אין לאף אחד]

גם יפה, גם חכמה, גם עשירה, גם בריאה, גם צעירה,
והעיקר שתרצה אותי !... מישהו מכיר ?

בנות אני כאן !!! ☺
גאָט זיצט אויבן און פּאָרט אונטן. [ווירקליך]
[השם יושב למעלה ומשדך למטה]

- הלו !!! ריבון העולמים אני כאן, לא שמעת ?
- שמעת ? אהה הבנתי, היא עדיין לא נולדה ...
דער מיזיניק קומט גלייַך נאָכן בכור. [מנדלמוס]
[צעיר הבנים בא מיד אחרי הבכור.]

ביטוי לעג למשפחות אשר מסתפקות בשני ילדים ו...כלב.
שלא כמו הנהוג אצל החרדים למשל, המקימים משפחות ברוכות ילדים.
האַנדלשאַפֿט איז קיין ברודערשאַפֿט. [ווירקליך]
[סחר, איננו אחוות אחים.]

הקריטוריון במסחר הוא עסקי, דהיינו עשיית רווח.
כמאמר הסוחרים: פשטתי רגל, נותרתי לאנחות, בגלל ההנחות.

 
ווי אַזוי, קומט די קאַץ איבערן וואַסער ? [ווירקליך]
[הכיצד יעבור החתול מעל למים ?]

ביטוי תמיהה, משהו שאיננו מתיישב עם ההגיון, תעלומה.
מרמז על קושי לגשר על פערים בלתי אפשריים.

 


ידידי אושפיזאי, שלח לי את הפתרון שמצא התרנגול.
פשוט הניח קורה ועבר.גירסת ווירקליך: כיצד חוצה החתול את המים ? ברגליים רטובות..לחץ 


 נכון, אפשר לעבור בבטחה גם בליווי ברווז...
ס'וועט העלפֿן ווי אַ טויטן באַנקעס... [יעזור כמו כוסות רוח למת...]

יעדער שמויגער פֿאַר זיך טויג ער. [ווירקליך]
[כל לא יוצלח - בעבור עצמו – הוא מוצלח]

למשל, בעל מקצוע העושה עבודה רשלנית.
אך המחירים, שהוא גובה, מרקיעי שחקים.מאָרגן נאָך דעם קוגל  [
ora11]
[מחר אחרי הקוגל]

בוקרה פיל מישמיש.
מחר מתישהו בעזרת השם, בוא נשכח מזה ונשאר ידידים...
מיט פּוטער אויפֿן קאָפּ קריכט מען נישט אויף די זון. [ווירקליך]
[עם חמאה על הראש לא מסתובבים בשמש.]

והיו מוסיפים אבותינו : מיט אַן אײַזענעם קאָפּ גייט מען נישט אויפֿן רעגן.
ער ווערט פֿאַרזשאַווערט.
[עם ראש מברזל לא יוצאים בגשם, הוא מחליד.]די וועלט איז גרויס אָן אַן עק. משה זוכמיר כ'בין אַ גרעק. [ווירקליך]
[העולם גדול עד אין קץ, משה חפשני אני יווני. או מתייוון.]

והיו מוסיפים : איך בין אין דרעק. [שקוע בצואה]

מעולם לא קיבלתי הסבר מניח את הדעת לאימרה הזו.
יש לי חשד, שהיה כאן רמז להתייוונות. = חזרה בשאלה ?


עס טוט זיך ליהודים.
[התרחשויות אצל היהודים.]

בקיצור שמייח.עס טוט זיך בייַ איר, ווי בייַ די רביצן אין בעט. [ אפס-שתיים 1]
[הפעילות אצלה כמו אצל ה'רבנית' במיטה]

תיאור בלאגן !
שהיה נהוג אצל אבותינו לישון במיטות נפרדות.
מצוות ה"תשמיש" תמיד התקיימה במיטת הרבנית.
לכן, מיטת הרב תמיד מסודרת ואילו המצעים
על מיטת הרבנית היו הפוכים...ער איז געבוירן געוואָרן מיט די הענט אַרויס. [ווירקליך]
[נולד, כשידיו פשוטות לפנים. ]

קבצן מלידה.ער איז פֿון נעמירוב. [ווירקליך]
[מוצאו מנמירוב.]

משחק מלים :
נעמירוב , עיר מפורסמת ברבניה - בפולין.
נעמ...= לקחת.

משהו דומה ל הונגרי שלנו. זה המעשן סיגריות ... "הואקונה "
[הוא - קונה]
ער איז נישט קיין גרויסער חכם און נישט קיין קליינער נאַר. [ווירקליך]
[הוא לא חכם גדול, מאידך, גם לא טיפש קטן.]

היה נהוג לומר אצלנו, בבית אבא:
השם אלקינו איננו מקפח אף פעם.
למשל, אדם צולע. [אַ לאָמער]
אלהים קיפח אותו אמנם, ברגל אחת קצרה,
אך מאידך, חנן אותו ברגל שניה, ארוכה...
ער איז נעבעך גאָט די נשמה שולדיק. [ווירקליך]
[חף האומלל מכל עוון]

משהו בסיגנון : אַ צדיק אין פעלץ [עוטה עור הצדיק]
אם תרצו : "זכאי- זכאי- זכאי"
בא עם קריצה בעין אחת ומשיכה באצבע את תחתית העין השניה.
ער זעט אויס ווי נישט אויסגעזען. [ווירקליך]
[הוא נראה, כ"בלתי נראה"]

מזכיר לי את אימרתו הידועה של צ'רצ'יל על קלמנט אטלי,
מי  שניצח אותו בבחירות והפך
לראש ממשלת בריטניה במקומו :
- " ליד הבית, ברח' דאונינג 10. עצרה מכונית ריקה...ואטלי יצא ממנה...."


אגב,
אותו קלמנט אטלי, היה ראש ממשלת בריטניה בעת קום המדינה.
שר החוץ שלו, היה אחד בשם ארנסט בֶּווין. כן זה שהחזיר את

4500 המעפילים של האניה "אקסודוס" לגרמניה.
בילדותי, עוד שנים ארוכות לאחר קום המדינה, לכל הכלבים השוטים
המשוטטים ברחוב, קראו "בווין..."

כשהייתי קטן היה פה שמח... !


 

12 תגובות:

 1. הצלחתי להצחיק אפילו את אמי האלמנה הפולניה הקטרנית...
  סימן הצלחה ע נ ק לגדולת האמרות. א שיינע דאנק!!!!!

  השבמחק
 2. נהנתי ואהבתי ואפילו אימצתי כמה דברים ולקחתי אותם בדרכי שלי ולשימוש אישי
  תודה מקובי לידרמן

  השבמחק
  תשובות
  1. שיהיה לך לבריאות, אם תואיל להזכיר, מדי פעם, מנין לקחת - אני אודה לך מאד.

   מחק
 3. שלום רב
  הסכת ושמע ידידי
  קראתי את מרבית לקט הפתגמים מבית הוריך ואפילו השתדלתי להיות נאמן קרוב ככל שיכולתי לעגה....למרות שיידיש איננה שפת הורי. קראתי את פרושיך....התעמקתי ולמען האמת מאוד נהניתי.....ועל כך ברכותיי לעמלך.
  לא פעם נתתי דעתי לעניין - מה קושר את עדות עמנו השנוי במחלוקת ומסקנתי הצנועה היתה לא פחות מאשר ריח החמין. כנס בשבת בבוקר לכל מטבח מסורתי ואילך של כל עדה שתבחר וראה זה פלא הריח לגמרי דומה.
  לאחר שנהנתי לקרוא את שכתבת ןלאחר שהשוותי פתגמים "יהודים עיראקים" עליהם גדלתי - אומר לך מכל הלב -דומה להפליא. אז ככה - חמין PASSE פתגמים IN. לחיי העם הזה כמה טוב שהוא כזה

  השבמחק
  תשובות
  1. קונה כל מילה ר' משה. שנים ארוכות נהניתי בשבתות מן הדביט של חמותי זכרונה לברכה, אוכל זה דבר מנחם ומאחד, ככל שהתפריט דומה יותר, תהיינה פחות מחלוקות בינינו.

   מחק
 4. בפתגם עס טוט זיך ליהודים
  נכתב פירוש לדעתי פחות מדויק, לדעתי פירוש הדברים הם כך: ליהודים זה קיצור והתחלת הפסוק במגילת אסתר "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון.." הפירוש הוא שנהי' שמח...

  השבמחק
 5. תודה על התגובה פרץ.
  בבית הורי, בכל פעם שפרצה איזו מהומה לאומית, זו היתה התגובה.
  כפי שציינתי בתחילת הפוסט הפירוש שלי איננו בהכרח הפירוש היחידי.

  המון בריאות
  ובשורות טובות

  השבמחק
 6. איך אומרים הוא לא משלנו והאם זה פתגם. תודה

  השבמחק
  תשובות
  1. נישט פון אונדזערע. [ לא משלנו ] "לא מכוחותינו"
   זה ביטוי נפוץ בקרב קהילת דוברי היידיש. קשה לי לומר שזה פתגם.

   מחק
 7. האם היתה באולם ליד מינכ

  השבמחק
  תשובות
  1. אכן היינו במחנה העקורים באולם.

   מחק